Cenovnik štampe pozivnica za svadbu

cene štampe pozivnica

Tiraž (komada) Din/kom. – zlatotisak Din/kom. sito štampa Din/kom – digitalna štampa
20 60,00 60,00 50,00
30 45,00 45,00 33,00
40 40,00 40,00 25,00
50 35,00 35,00 20,00
60 30,00 30,00 20,00
70 27,00 27,00 20,00
80 24,00 24,00 20,00
90 22,00 22,00 20,00
100 20,00 20,00 19,00
110 19,00 19,00 18,00
120 18,00 18,00 17,00
130 17,00 17,00 16,00
140 16,00 16,00 15,00
150,160 15,00 15,00 14,00
170,180 15,00 15,00 13,50
190,200 i više 15,00 15,00 13,00

Ukoliko se odlučite za zlatotisak, potrebno je podmiriti i trošak izrade klišea (metalne forme za štampu) za zlatotisak u iznosu od 15,50din/cm2, što znači da cena zavisi od veličine tekstualnog sloga. Za sito štampu se dodatno plaća razvijanje sita u iznosu od 500.00 din. Digitalna štampa nema dodatnih troškova.
Kompjuterska obrada, priprema za štampu i pakovanje pozivnica se ne naplaćuje dodatno.
Pozivnice su u pakovanjima po 10 komada pa je i cenovnik prilagođen količinama.